Astra Canina

Subtitle

NAJSTARSZA, DZIAŁAJĄCA od 1998 roku

 HODOWLA BEAUCERONA W POLSCE

Najlepsza Hodowla Wystawy Klubowej B&B 2018 Słupsk, 2019 Rybnik, 2020 Wawrzkowiznaczłonek francuskiego klubu rasy
 
Club Les Amis du Beauceron

Najbardziej utytułowana hodowla Beauceronów,

co można sprawdzić na oficjalnej stronie

Klubu B&B

archiwum wystaw klubowych nie obejmuje lat:

1999: CWC, Zwycięzca Klubu  OMEGA Astra Canina

2001: Mł. Zwycięzca Klubu, BOB DRACO ASTRA CANINA Ostrogon

2012: MŁ. Zwycięzca Klubu, BOJ GEORGIUM SIDUS Astra Canina

          CWC, Zwycięzca Klubu BELLATRIX Astra Canina

2013: Mł.Zwycięzca Klubu, Best Junior : HATSYA Astra Canina

         CWC, Zwycięzca Klubu:  BELLATRIX Astra Canina

2014: CWC,Zwycięzca Klubu: HATSYA Astra Canina

         Best Weteran, BOB: BELLATRIX Astra Canina - czołówka klubu'14

         CWC: DEXTERA Astra Canina - czołówka klubu'14

2015: Zwycięzca Klubu: FYLGA Astra Canina - Czołówka Klubu'

          Best Weteran, BOB: BELLATRIX Astra Canina - Czołówka Klubu'15

          W konkurencji "Najlepsza Hodowla Wystawy Klubu B&B" 3 na 5 (najlepsza z  beauceronów)

2016:  Zwycięzca Klubu, BOS: FYLGA Astra Canina

           Młodzieżowy Zwycięzca Klubu: LORELEI Astra Canina

           CWC, Selekcja Polski: JASIRA Astra Canina (jako jedyny pies z Polski!)

           Best Weteran: BELLATRIX Astra Canina

           Najlepsza Suka Hodowlana Wystawy Klubu B&B: DEXTERA Astra Canina
2017:  Zwycięzca Klubu 2017, BOB, Czołówka Klubu'17: LORELEI Astra Canina (Zw.Kl.Mł.'16)
           Zwycięzca Klubu 2017, BOS, Nominacja do Czołówki Klubu: LYNX Astra Canina
           Best Weteran, Czołówka Klubu'17: int.Ch.DEXTERA Astra Canina (Mł.Zw.Kl, recom.fr,IPO2)
           Najlepsza Suka Hodowlana Wystawy Klubowej 2017: DEXTERA Astra Canina (na 6)
           3 Hodowla Wystawy Klubowej (na 6): Astra Canina
           CWC, Czołówka Klubu'17, 2 Najlepszy Użytkowy Pies Wystawy Klubowej.: LLYS DON Astra Canina
           CWC, Czołówka Klubu'17: FYLGA Astra Canina
2018: LYNX (Raptor): 1 dosk. CWC, Czołówka Klubu w kl. otwartej
          LAIMA: 1/2 dosk. CWC, Czołówka Klubu w kl. otwartej
          MINERVA 1 dosk. CWC, Czołówka Klubu w kl. użykowej
          klasa Championów:
          HATSYA 1/3 dosk, CWC, Czołówka Klubu, ZWYCIĘZCA KLUBU, BOB!
          LORELEI 2/3 dosk, Czołówka Klubu
          JASIRA 3/3 dosk, Czołówka Klubu
          klasa Weteranów:
          BELLATRIX 1/2 dosk, Best Weteran, Czołówka Klubu
          FYLGA 2/2 dosk, Czołówka Klubu
          NAJLEPSZA HODOWLA WYSTAWY KLUBOWEJ 2018 Słupsk
2019: OTOKO: 1 dosk/2 w klasie młodzieży
          MAGNI: 1 dosk w kl otwartej
          JADRAN 1 dosk, CWC, Czołówka Klubu w kl użytkowej
          MINERVA MIRA 1 dosk/2 CWC, Czołówka Klubu, ZWYCIĘZCA KLUBU, BOB w kl użytkowej
          LLYS DON 2 dosk w kl użytkowej
          HATSYA 1/4 dosk, CWC, Nominacja do Czołówki Klubu w kl championów
          JASIRA 4 dosk w kl Championów
          DEXTERA 1 dosk, Czołówka Klubu, Zwycięzca Weteranów, BEST WETERAN
          NAJLEPSZA SUKA HODOWLANA
          NAJLEPSZA HODOWLA WYSTAWY KLUBOWEJ'19
2020: PERUN: 1 dosk/3 Zwycięzca.Mł.Klubu, BOJ, BIS Junior, Czołówka Klubu
          LYNX: 1 dosk/3 CWC, Zwycięzca Kllubu, BOS, Czołówka Klubu
          OTOKO 3 dosk/3
          PERPERUNA 1dosk/4 Zw.Mł.Kl, Czołówka Polski
          PRAXIDIKE 4 dosk/4
          MINERVA 1 dosk CWC, Zwycięzca Klubu, BOB, Czołówka Klubu
          JASIRA 1 dosk CWC/2, Czołówka Klubu
          DEXTERA 1 dosk Zwycięzca Kl.Weteranów, Best Weteran, Czołówka Klubu
          2 Najlepsza Suka Hodowlana (na 6)
          NAJLEPSZA HODOWLA KLUBU B&B'20
2021: LYNX 1/3 dosk CWC, Zw.Klubu,Zwycięzca Rasy, Najlepszy Pies Wystawy- BIS'21
          OKAME CWC 1/3 dosk kl.o
          PROIOXIS 2/3 dosk kl.o
          PERPERUNA 1 dosk, CWC, Czołówka Klubu, Zw.Klubu'21, BOS
          MINERVA 1/3 dosk kl.Ch
          DEXTERA 1 dosk Zw.Kl. Weteranów, Best Weteran w Rasie, Najlepszy Weteran Wystawy
          Astra Canina 4 Najlepsza Hodowla Wystawy Klubowej, 1 spośród Beauceronów
2022: SKOLL 1/2 bd
          SWARÓG 1 dosk CWC, Sel. Pl.
          OTOKO 1/2 dosk, CWC
          LYNX 1/3 dosk, CWC, ZW.KL. BOS
          SPARTA 1/3 dosk ZW.MŁ.KL, BEST JUNIOR, BIS JUNIOR
          SKADY 2/3 dosk
          SAKE  3/3 dosk
          PROIOXIS 2/4 dosk
          MINERVA MIRA 1 dosk, CWC, ZW.KL, BOB, BIS Workig, BIS, Sel.Pl.
          OKAME 1/2 dosk CWC
          oraz PERPERUNA zgłoszona tylko na SELEKCJĘ, zaliczyła ją.